Retningslinjene for personvern

Norgine respekterer din integritet («du», «din») når du bruker vår nettside www.norgine.com. Disse retningslinjene for konfidensialitet (sammen med våre brukervilkår) forklarer hvordan Norgine og deres bedriftsgruppe («Norgine», «vi», «oss» og «våre») samler inn, bruker, deler og behandler personopplysningene som vi innhenter fra deg eller som du gir oss. Vennligst les disse retningslinjene. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål.

Disse retningslinjene for konfidensialitet gir informasjon om:
Hvilken informasjon vi samler inn
Hvordan dine personopplysninger brukes
Deling, lagring og beskyttelse av dine personopplysninger
Deling, lagring og beskyttelse af dine personlige data
Dine rettigheter
Nettsider som vi ikke eier eller kontrollerer
Informasjonskapsler

Hvilken informasjon vi samler inn

Når du bruker nettsiden vår, samler vi inn og behandler informasjon, for eksempel:

 • ditt navn og andre kontaktopplysninger som du oppgir
 • e-postmeldinger og annen korrespondanse som du sender oss
 • informasjon som du oppgir når du registrerer deg på nettsiden vår, abonnerer på våre tjenester, ber om ytterligere tjenester eller laster opp materiale eller innlegg
 • informasjon som du oppgir ved rapportering av feil på nettsiden
 • svar på undersøkelser som vi bruker i forskningssammenheng og som du velger å delta i (selv om du ikke er tvunget til å svare på slike spørsmål)
 • teknisk informasjon som fås gjennom dine besøk på vår nettside (inkludert aktivitetsdata, geografisk stedsinformasjon, type nettleser og versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkets varighet, sidevisninger, lenker som er klikket på og navigeringsveier)
 • sporing for sosiale medier som tillater plattformer som Facebook og Twitter å samhandle med denne nettsiden og gi tilkobling på det du gjør
 • enhetsinformasjon, inkludert maskinvaremodell, operativsystem, versjon og mobil nettverksinformasjon.

Vi innhenter også personopplysninger hvis du rapporterer en mulig bieffekt eller negativ påvirkning i forbindelse med bruken av noen av våre produkter – opplysninger som kan inkludere kjønn, fødselsdato og helsetilstand.

Informasjonen og tjenestene som er tilgjengelige på vår nettside, er beregnet til personer over 18 år. Alle personer som ber om informasjon om et legemiddel som indikeres for bruk hos barn, må være over 18 år. Vi kommer ikke bevisst til å samle inn, bruke eller dele informasjon om mindreårige personer.

Hvordan dine personopplysninger brukes

I henhold til datavernlover kan vi samle inn og bruke dine personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Av legitime virksomhetsårsaker: Vi bruker dine personopplysninger til å skape en mer relevant og personlig kommunikasjon med deg og for å gi deg en mer effektiv og mer anvendelig opplevelse av våre tjenester.
 • For å skrive en avtale der du utgjør en av partene: Vi kan trenge å behandle dine personopplysninger for å skaffe et produkt eller en tjeneste som du spør etter.
 • For å oppfylle lovens krav eller andre krav til opplysninger: Vi følger lover i tillegg til forordninger og retningslinjer som andre krav til informasjon i samsvar med disse retningslinjene, noe som er svært viktig for måten vi driver vår virksomhet på.
 • Du har gitt ditt samtykke: Vi kan komme til å trenge ditt samtykke for å få bruke dine persondata for de formålene som beskrives under.

Vi bruker informasjon om deg i følgende forbindelse:

 • for å gi deg informasjon, produkter eller tjenester (inkludert pressemeldinger, jobbtilbud, økonomiske resultater og markedsføringsinformasjon) i de tilfellene der du har samtykket i å bli kontaktet med dette formålet og der loven tillater oss å gjøre det,
 • for å svare på rapporter om mulige bieffekter som forbindes med noen av våre produkter og for å kontrollere at våre produkter er sikre,
 • for å følge gjeldende lover, forordninger, retningslinjer og krav eller forespørsler fra tilsynsmyndigheter, staten, domstoler og rettsvesen,
 • for å utføre kontroller, analyser og forskning som kan bidra til å forbedre våre digitale plattformer, samt innhold og tjenester,
 • for å sikre at innhold fra vår nettside presenteres på en så anvendelig og effektiv måte som mulig for deg og din enhet, som også inkluderer overvåking og analyse av bruk og aktiviteter i forbindelse med våre digitale plattformer, for å forbedre plattformenes utforming og innhold,
 •   for at du skal kunne bruke nettsidens interaktive funksjoner der du velger å gjøre det,
 • samt for at vi skal kunne informere deg om endringer på nettsiden vår eller i materialet på den.

Deling, lagring og beskyttelse av dine personopplysninger

Vi kommer til å beholde dine personopplysninger så lenge som loven tillater, og der vi er tvunget til det på grunn av rettslige tiltak eller utredninger. I motsatt fall kommer vi til å beholde dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å gi deg tjenestene du ber om, eller så lenge det trengs for at vi skal kunne svare på dine spørsmål eller ønsker.

Vi kan muligens dele personopplysninger med:

 • medlemmer og bedrifter som inngår i Norgine Group
 • våre representanter, entreprenører og leverandører, inkludert de som yter tekniske tjenester som dataanalyse, servertjenester og teknisk support,
 • våre erfarne rådgivere, revisorer og samarbeidspartnere så vel som tilsynsmyndigheter og andre statlige og/eller juridiske myndigheter.

De personopplysningene vi innhenter om deg kan behandles av Norgine, deres datterselskap eller en betrodd tredjepart. I visse tilfeller kan vi komme til å overføre personopplysninger til land utenfor EU. Datavernlovene i land dit personopplysningene dine overføres, kan se annerledes ut og være mindre strenge enn EUs lover. Uansett kommer vi til å vedta nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet og sikre når de overføres til et land utenfor EU, i samsvar med gjeldende datavernlover. Da du ga dine personopplysninger, samtykket du til denne overføringen, lagring eller behandling.

Når vi har mottatt dine personopplysninger, kommer vi til å vedta alle rimelige tiltak for å sørge for at opplysningene behandles i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning og disse retningslinjene for konfidensialitet.

Vi bruker en rekke ulike sikkerhetstiltak og tekniske løsninger for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, deling, redigering eller ødeleggelse, i samsvar med egnede datavernlover.

For å beskytte dine personopplysninger, har vi implementert tekniske og organiserte tiltak. På nettsiden vår bruker vi forskjellige teknikker for kryptering. Du kan se at du surfer på en sikker nettside når du ser et hengelåssymbol i adresselinjen til nettsiden og adressen starter med https://.

Dessverre kan overføring av informasjon via Internett eller et mobiltelefonnettverk være usikker i enkelte tilfeller. Selv om vi gjør vårt aller beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for informasjon som overføres til nettsiden vår. All overføring skjer på egen risiko.

Dine rettigheter

Datavernlovene gir deg en mengde rettigheter koblet opp mot personopplysningene dine. Du har rett til å:

 • be oss om å få se hvilke personopplysninger som vi har om deg,
 • be oss rette og/eller slette dine personopplysninger,
 • be oss supplere manglende informasjon,
 • be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses,
 • be om å få ut dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller be om at opplysningene sendes til en tredjepart,
 • trekke tilbake ditt samtykke til at dine personopplysninger behandles,
 • kontakte de lokale tilsynsmyndighetene for å klage på at du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med datavernforordningene.

Vi kommer til å ta hensyn til ditt ønske i samsvar med våre lovfestede forpliktelser. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss.

Nettsider som vi ikke eier eller kontrollerer

Av og til kan vi komme til å legge ut lenker til nettsider eller mobilapplikasjoner som ikke eies eller kontrolleres av oss. Disse retningslinjene for konfidensialitet gjelder ikke for slike nettsider. Hvis du velger å forby informasjonskapsler, kan det føre til at visse innslag på nettsiden vår ikke fungerer som tenkt, noe som følgelig kan påvirke din opplevelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av slike nettsider eller mobilapplikasjoner.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som lagres og leses i enheten din. Informasjonskapsler kan inneholde informasjon som gjør at enheten som brukes kan identifiseres. I andre tilfeller kan imidlertid informasjonskapsler inneholde kun informasjon om visse innstillinger, noe som ikke utgjør personopplysninger. Du kan velge å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Hvis du velger å forby informasjonskapsler, kan det føre til at visse innslag på nettsiden vår ikke fungerer som tenkt, noe som følgelig kan påvirke din opplevelse. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og i hvilken sammenheng bruken skjer, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om disse retningslinjene for konfidensialitet, er du velkommen til å kontakte norge@norgine.com.

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland er persondataansvarlig for alle personopplysninger som vi innhenter fra deg, eller som du gir oss.

For andre Norgine-nettsider som lenkes til denne nettsiden, identifiseres den persondataansvarlige i respektive retningslinjer for konfidensialitet.

Du kan kontakte vårt datavernombud via:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Tlf.: 0421 696632-0
Faks: 0421 696632-11
E-post: office@first-privacy.com
Nettside: https://www.first-privacy.com/en.html

Reseptfritt på apotek når du trenger det.

Stress og uregelmessige måltider?
Alle blir harde i magen iblant.

Drikkeklar eller i doseringspose.

Norgine
Norgine